Vahvaa asiantuntemusta


Meillä on kokemusta yli 100:n kiinteistön pilaantumisselvityksestä ja/tai kunnostussuunnittelusta yli 10 vuoden ajalta.

Yleisimpiä kohteita ovat olleet:

  • Käytöstä poistetuu huoltoasemakiinteistöt
  • Öljylämmitteiset kiinteistöt
  • Kemian- ja prosessiteollisuuden käytössä olleet kiinteistöt
  • Nk. vanhat teollisuuskohteet, kuntien omistuksessa
  • Sahat
  • Kauppapuutarhat


Pilaantunutta maata Kaivuri