PIMA - maaperän pilaantumisselvitykset


Tarve tehdä kiinteistöllä pilaantumisselvitys aiheutuu tyypillisesti esim. kun maankäyttöä ollaan muuttamassa, rakennettaessa sekä kiinteistön kaupan tai vuokrauksen yhteydessä.

Ympäristöviranomaiset ovat perustaneet tietojärjestelmän, jossa maaperän tilaa koskevat tiedot on kerätty yli 20 000:sta alueesta. Tietojärjestelmässä alueet luokitellaan selvitys- ja puhdistustarpeen mukaan.

kaira Perusteelllisella selvitys- ja arviontityöllä saavuetaan selviä etuja:

  • asuinympäristön riskit saadaan hallintaan
  • rakennuskohteiden odottamattomat kustannukset ja viivästykset aikatauluissa saadaan minimoitua
  • ympäristö- ja terveysriskin arviolla mahdollistetaan pilaantumiseta aiheutuvan haitan minimointi kustannustehokkaasti vertailemalla eri vaihtoehtoja

Palveluumme kuuluu:

  • pilaantumiselvitykset tarvittavine historiaselvityksineen ja kenttämittauksineen
  • riskinarvio mallintamaan leviämistä ja altistusta
  • kunnostustarpeen arviointi
  • kunnostuksen suunnittelu ja kustannusvertailu